HOANG KIM COMPANY

Chuyên kinh doanh các thiết bị kim thu sét, chống sét trực tiếp & lan truyền với giá tốt nhất thị trường Việt Nam.

Liệu cá có bị sét đánh ?

Chống Sét Hoàng Kim - Tin Tức Trong Ngày - Ngày Đăng : 13/5/2014
Khi bị sét đánh, cá nước ngọt không gặp nguy hiểm nhiều vì nước ngọt không phải là chất dẫn điện tốt. Nhưng nước biển thì đáng ngại hơn nhiều vì đó là một biển các ion. Tuy vậy, cá đại dương vẫn an toàn.
Khi sét đánh vào mặt nước, sẽ xuất hiện một dòng điện cao thế ngay tại điểm sét đánh, nhưng dòng điện này lại tự do di chuyển theo mọi hướng và nó lan tỏa nhanh chóng do thể tích khổng lồ của chất dẫn điện - biển cả. Do vậy, tùy thuộc vào quy mô của sét, cường độ dòng điện ở một điểm bất kỳ đều không cao.
Nếu một con cá hoàn toàn ở dưới mặt nước, dòng điện có thể chạy quanh và ở cách xa điểm sét đánh xuống vài mét, con vật có thể hoàn toàn bình yên vô sự. Nhưng nếu nó ở quá gần hoặc đang nhô lên mặt nước, tất nhiên nó sẽ bị sét đánh.
[Trở Về Trang Trước]

Tag :

liva grup pulsar prevectron ingesco franklin LPI LPI Helita Hex Erico