HOANG KIM COMPANY

Chuyên kinh doanh các thiết bị kim thu sét, chống sét trực tiếp & lan truyền với giá tốt nhất thị trường Việt Nam.

Test Report Kim Thu Sét Cirportec Ese CPT3

Kim thu sét hiện đại Cirportec Ese CPT3

Nước sản xuất : Tây Ban Nha.

Test Report Kim Thu Sét Cirportec Ese CPT2

Kim thu sét hiện đại Cirportec Ese CPT2

Nước sản xuất : Tây Ban Nha.

Test Report Kim Thu Sét Cirportec Ese CPT1

Kim thu sét hiện đại Cirportec Ese CPT1

Nước sản xuất : Tây Ban Nha.

liva grup pulsar prevectron ingesco franklin LPI LPI Helita Hex Erico