<![CDATA[Catalogs & Tài Liệu Kỹ Thuật - Kim Thu Sét - Chống Sét Hoàng Kim - chongsethoangkim.com]]> vi Mon, 18 Jun 2018 20:31:17 +0700 60 <![CDATA[Kim Thu Sét - Chống Sét Hoàng Kim - chongsethoangkim.com]]> 80 <![CDATA[ Catalog Kim thu sét Max-ION ]]> 2013-04-06 Kim thu sét Max-ION được nhập khẩu từ Anh, và đang được phân phối chính thức bởi công ty TNHH Hoàng Kim. ]]> <![CDATA[ Catalogs kim thu sét Schirtec ]]> 2011-05-18 kim thu sét Schirtec được nhập khẩu từ Áo. ]]> <![CDATA[ Catalogs Kim thu sét Stormaster của LPI - Úc ]]> 2011-05-08 Catalogs Kim thu sét Stormaster của LPI - Úc Sản phẩm thu sét chất lượng cao. Có khả năng thu sét tia tiên đạo. ]]> <![CDATA[ Catalog kim thu sét Cirportec Nimbus ]]> 2011-05-06 Catalog kim thu sét Cirportec Nimbus Sản phẩm nhập từ Tây Ban Nha ]]> <![CDATA[ Catalog chống sét lan truyền Cirprotec ]]> 2011-05-06 Catalog chống sét lan truyền Cirprotec Sản phẩm được nhập từ Tây Ban Nha ]]> <![CDATA[ Catalog kim thu sét NPL 1100 & 2200 ]]> 2011-05-06 Catalog kim thu sét NPL 1100 & 2200 Sản phẩm được nhập từ Tây Ban Nha ]]> <![CDATA[ Catalog Kim thu sét Liva ]]> 2011-05-06 Catalog Kim thu sét Liva Sản phẩm được nhập từ Áo ]]> <![CDATA[ Catalog chống sét lan truyền OBO V20C & V20C + NPE ]]> 2011-05-06 Catalog chống sét lan truyền OBO V20C & V20C + NPE Sản phẩm được nhập từ Đức. ]]> <![CDATA[ Catalog kim thu sét Star của Pháp ]]> 2011-05-06 Catalog kim thu sét STAR Sản phẩm được nhập từ Pháp. ]]> <![CDATA[ Catalog kim thu sét Satelite G2 ]]> 2011-05-06 Catalog kim thu sét Satelite G2 Sản phẩm được nhập từ Pháp. ]]> <![CDATA[ Catalog kim thu sét Saint Elmo 2D ]]> 2011-05-06 Catalog kim thu sét Saint Elmo 2D Sản phẩm được nhập từ Pháp. ]]> <![CDATA[ Brochure kim thu sét Prevectron ]]> 2011-05-06 Brochure kim thu sét Prevectron Sản phẩm được nhập từ Pháp ]]> <![CDATA[ Catalog Kim thu sét Ioni Flash Mach ]]> 2011-05-06 Catalog Kim thu sét Ioni Flash Mach Sản phẩm nhập từ Pháp. ]]> <![CDATA[ Catalogs giới thiệu sản phẩm kim thu sét Cirprotec ]]> 2011-05-06 Kim thu sét Cirprotec Được nhập từ Tây Ban Nha. ]]> <![CDATA[ Thông Tin Kỹ Thuật Thiết bị cân bằng đẳng thế CPT Cirprotec ]]> 2011-05-06 Sản phẩm được nhập từ Tây Ban Nha. Thiết bị cân bằng đẳng thể Predective Spark Gap ]]> <![CDATA[ Data Sheet Kim thu sét Pulsar 60 (IMH6012) ]]> 2011-05-06 Data Sheet Kim thu sét Pulsar 60, IMH6012. Sản phẩm nhập từ Pháp. ]]> <![CDATA[ Data Sheet Kim thu sét Pulsar 45 (IMH4512) ]]> 2011-05-06 Data Sheet Kim thu sét Pulsar 45, IMH4512. Sản phẩm nhập từ Pháp. ]]> <![CDATA[ Data Sheet Kim thu sét Pulsar 30 (IMH3012) ]]> 2011-05-06 Data Sheet Kim thu sét Pulsar 30, IMH3012. Sản phẩm nhập từ Pháp. ]]> <![CDATA[ Data Sheet Kim thu sét Pulsar 18 (IMH1812) ]]> 2011-05-06 Data Sheet Kim thu sét Pulsar 18, IMH1812. Sản phẩm nhập từ Pháp. ]]> <![CDATA[ Test Report Kim Thu Sét Cirportec Ese CPT-L ]]> 2011-05-06 Kim thu sét hiện đại Cirportec Ese CPT-L Nước sản xuất : Tây Ban Nha. ]]> <![CDATA[ Test Report Kim Thu Sét Cirportec Ese CPT3 ]]> 2011-05-06 Kim thu sét hiện đại Cirportec Ese CPT3 Nước sản xuất : Tây Ban Nha. ]]> <![CDATA[ Test Report Kim Thu Sét Cirportec Ese CPT2 ]]> 2011-05-06 Kim thu sét hiện đại Cirportec Ese CPT2 Nước sản xuất : Tây Ban Nha. ]]> <![CDATA[ Test Report Kim Thu Sét Cirportec Ese CPT1 ]]> 2011-05-05 Kim thu sét hiện đại Cirportec Ese CPT1 Nước sản xuất : Tây Ban Nha. ]]>